Komunikačné kanály

order@amset.sk
Príjem objednávok. Po prijatí posiela server automatickú notifikačnú správu.

vyroba@amset.sk
Komunikácia ohľadom osadzovania a DPS. Hlavne pre zasielanie podkladov k výrobe, zmenových konaní, otázok ohľadom termínov a reklamácií.

amset@amset.sk
Všeobecný firemný email na riešenie problémov s fakturáciou a cenami, pre zasielanie žiadostí o cenové ponuky. Okrem iného je to aj priamy kontakt s vedením spoločnosti.