PRODUKTY A VÝVOJ HW, FW, SW

GSM/GPS/ACC/CAN MODUL

 • komunikačný modul s CAN-bus interfejsom
 • login interfejs, GPS, akceleračný senzor, …
 • úsporný prenos dát
 • extrémne nízka spotreba energie, záložná batéria
 • možná zákaznicka úprava FW
Amset - GSM/GPS/ACC/CAN MODUL

DEKÓDER CAN ZBERNICE

 • Sériový prenos informácii z CAN zbernice
 • Osobné vozidlá, nákladné vozidlá, stavebné a polnohospodárske stroje
 • Stroje v priemysle, vysokozdvižné vozíky, kompresory, …
 • Rozhranie pre RFID identifikáciu užívateľa, externú palivovú sondu
 • Analógové, digitálne, PWM vstupy/vystupy, detekcia zapaľovania
 • Kompatibilné s GSM/GPRS komunikátormi z EU / Číny / Kórei
 • Extrémne nízka vlastná spotreba energie
 • Možnosť úprav firmvéru podľa požiadaviek
Amset - can bus decoder

AUTENTIZAČNÝ TOKEN

 • autorizácia úžívateľa, elektronický podpis
 • 2-faktorová autorizácia
 • vnútorná chránená pamäť
 • RSA 2048 bit kľúč, AES 128, 3DES, SHA, …
 • USB-A a micro USB konektor
 • open source knižnice
 • posvätené NBU
Authentication token - Amset

Rada SEAL

 • zariadenia chránené voči EMI a neoprávnenému prístupu
 • SDIP-27 Level A (AMSG 720 B)
 • možnosť šifrovania dát
 • kompaktná pracovná stanica, desktop, 19” rack, …
 • zákaznícka konfigurácia
 • vyhovujúce požiadavkám NBU a NATO
Amset - výroba priemyselnej elektroniky SEAL

Vývoj HW, FW, SW

 • projektová analýza
 • digitálna alebo analogová HW platforma
 • od návrhu HW po vývoj FW
 • od vývoja SW aplikácie po užívateľské rozhranie
 • GSM, GPRS, Bluetooth, WiFi, RFID, CAN-bus, IoT
 • Android, iOS, web interface
Amset - výroba priemyselnej elektroniky