Ako správne objednať výrobu – osadenie

Objednávanie výroby

Objednávka by mala byť jednoznačná, najlepšie doručená mailom a mala by obsahovať tieto potrebné údaje:

 1. názov zákazníka-objednávateľa
 2. telefonický kontakt + email na zodpovednú osobu (hlavne pre technické otázky)
 3. názov výrobku (pre opakovanú výrobu by mal byť nemenný)
 4. objednávané množstvo
 5. rozsah objednávky (výroba DPS, osadenie SMT, osadenie THT, umývanie, lakovanie, testovanie, …)
 6. informáciu či sa jedná o opakovanú výrobu (bez zmeny) alebo novú zákazku
 7. požadovaný termín dokončenia (štandardná alebo expresná výroba)
 8. dodávka materiálu (vyznačené od amsetu / od zákazníka)
 9. požadovaný typ technológie (olovnatá / bezolovnatá / iná)

Dodávka materiálu od zákazníka

Zoznam dodaných komponentov s názvom, hodnotou súčiastky, púzdrom a dodaným množstvom by mal byť dodaný elektronicky vo formáte XLS/ODS. Zjednoduší a zrýchli sa tým ďalšie spracovanie. Vzor takéhoto zoznamu nájdete na konci stránky.
V prípade že si dodáte náhradu za súčiastku ktorá je v pôvodnej dokumentácii, je to potrebné v tomto zozname uviesť. Vyhneme sa tak zastaveniu výroby kvôli telefonickému overovaniu dodanej náhrady.
V prípade kombinovanej dodávky materiálu, kedy časť materiálu dodáva zákazník a čast Amset, je potrebné vyznačiť v zozname čo si dodávate a čo ide z nášho skladu.
Pri dodávke vlastného SMT materiálu dodávajte materiál s malou rezervou. Hlavne pri zakladaní materiálu do podávačov vzniká malý odpad, preto odporúčame dodať z každého typu súčiastky pár kusov navyše, hlavne u menších a lacnejších komponentov. Inak sa môže stať, že poslednú dosku, alebo posledných pár dosiek nebudeme vedieť osadiť kompletne.

Zjednodušené pravidlá pre dodávku rezervného SMT materiálu sú:

 1. Minimálna rezerva pre pasívne súčiastky (R/L/C) s púzdrom 0603-1210 a diskrétne komponenty s rozmerom do 4mm je 20ks, alebo pri množstvách nad 500ks je min. rezerva 3% z potrebného množstva na osadenie zákazky.
 2. Minimálna rezerva pre pasívne súčiastky (R/L/C) s púzdrom 01005-0402 je 40ks, alebo pri množstvách nad 500ks je 4% z potrebného množstva na osadenie zákazky.
 3. Minimálna rezerva pre iné súčiastky s velkosťou do 4mm (IO/D/T/…) je 5ks, alebo pri množstvách nad 500ks je min. rezerva 2% z potrebného množstva na osadenie zákazky.
 4. Velké obvody, konektory a iné väčšie súčiastky nie je potrebné dodávať s rezervou. Napriek tomu odporúčame dodať aspoň jeden-dva kusy navyše. A to hlavne pri komponentoch v púzdrach BGA a QFN / DFN, ktoré sa neskôr tažšie dopĺňajú na už zaspájkovanú dosku.

Materiál ktorý ostane, Vám samozrejme vrátime a môžete ho neskôr použiť ako rezervu pri ďalšej objednávke, prípadne na servis alebo vývoj.

VZOR ZOZNAM DODANÉHO MATERIÁLU